Perakende Depo Yönetiminde Bir Başarı Hikayesi- BOYTAŞ

Perakende Depo Yönetiminde Bir Başarı Hikayesi- BOYTAŞ

Boytaş, kendi markaları olan İstikbal, Bellona ve Mondi için panel mobilya ve mutfaklar üretmektedir. Boytaş, üretim ve lojistik operasyonlarını toplamda 234,000 m2 kapalı and 379,000 m2 açık alanda yürütmektedir.Herbirinin içinde lojistik tesislerini de bulundurduğu 5 fabrikaya sahiptir. Boytaş, operasyonlarını toplamda 4,000 çalışanla, satış operasyonlarını ise 2,000 şube ve iştirakla yürütmektedir. Son 3 yıldır da en büyük 100 şirket listesinde yer almaktadır.

Boytaş Şirketleri’nde, süreçlerin ilerlemesi ve gelişmesi için, yalın altı sigma ve KAIZEN gibi bir çok metod kullanılmaktadır. İnovasyon aktivitelerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncelik vermektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Türkiye Dizayn Ödülü’nü alan ilk şirkettir. EFQM Excellent Model bir yönetim modeli olarak temellenmiştir. Bu bağlamda, 2012 yılında Türkiye Kalite Derneği (KAL-DER) tarafından verilen Ulusal Kalite Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
Boytaş, 2009‘da hammadde ve ürünleri için yeni bir lojistik deposuyla birlikte yeniden dizayn edilmiş ve açılmıştır.

Operasyon
Boytaş operasyonlarını merkezi Kayseri olan 5 farklı lojistik merkezinde, 250 çalışan ile yürütmekte. 2014 ‘te lojistik operasyonlarının yönetimi için Logiwa Depo Yönetim Sistemi’ni seçti. Bugün, Boytaş günde maksimum 24,000 ve ortalama olarak 7,000 parçanın sevkiyatını yapıp ortalama olarak 60,000 palet stokluyor.

Boytaş deposunda Logiwa Depo Yönetim Sistemi’nin uygulanma sürecindeki en önemli konular şöyle sıralanabilir;
Seri numaralı takip sistemi ile tüm ürünlerin, üretimden sevkiyata kadar izlenebilirliğinin sağlanması.
Birden çok paketten oluşan mobilya setlerinin bir bütün olarak takip edilip, ortak olan parçaların farklı setler arasında yönetilebilmesi
Birden çok paketten oluşan mobilya setlerinin, üniteler ve takımlar olarak bir arada ve eksiksiz şekilde müşteriye ulaşmasının sağlanması
Açık siparişler için sistemde öncelikler göz önüne alınarak sevkiyat planlaması ve böylece müşteri memnuniyetinin arttırılması
Depo operasyonlarında uygulama kolaylığı sağlanması ile verimin arttırılması
Üretimden alınan ürünlerin stoğa hiç konulmadan sevkedilebilmesi ile müşteri bekleme sürelerinin azaltılması
SAP entegrasyonu ile WMS’in Boytaş bilgi sistemleri altyapısın ile senkron hale getirilmesi
Detaylı bilgi için info@logiwa.com.tr​ aracılığıyla Logiwa Türkiye ile iletişime geçin.